TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI - PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHẬP HỌC

Hướng dẫn nhập học:

Bước 1: Tân sinh viên đăng nhập hệ thống bằng: Số báo dánh, Số CMND (Mã số định danh), Ngày sinh.
Bước 2: Tân sinh viên đăng nhập đầy đủ các thông tin vào phiếu quản lý sinh viên, kiểm tra thông tin, in 02 phiếu quản lý sinh viên, ký tên.
Bước 3: Đăng ký ở nội trú Ký túc xá (nếu có nhu cầu).
Bước 4: Tân sinh viên kiểm tra các khoản tiền và hồ sơ cần nộp.
Bước 5: Tân sinh viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp kèm phiếu quản lý sinh viên vào buổi nhập học cho cán bộ thu hồ sơ.

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên (liên hệ)
Địa chỉ: Phòng 6, 15 Nhà D3, email: phongctctsv@utc2.edu.vn, Điện thoại: (028. 37.360.564), (028. 37.360.563)

Phát triển hệ thống: ThS. Lê Nhật Tùng